HƠN CẢ MỘT CHUYẾN ĐI

  Với mình những chuyến đi là trải nghiệm, và quan trọng nhất là đi trên hành trình tự chữa lành.

  Cảm ơn núi rừng, thiên nhiên đã làm trái tim bị ốm dần khoẻ lại từng chút.

  • Địa chỉ: Xã Lùng Phình, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Cừu Bé