Hội An, tháng 03, 2024

  Chắc phải dành ra 1 ngày để lang thang lại quá. Mê cái chất của phố cổ này lắm rồi.
Cre: Vũ Nguyễn