Hoàng Su Phì, Hà Giang

  Hoàng Su Phì đẹp như một giấc mơ mà mình cứ muốn chìm đắm mãi. Những bức hình là kỷ niệm của mình với Hoàng Sù Phì vào những ngày tháng 10, một mình, một xe, lạc lối trên những con đèo, phía tây của Hà Giang.
Cre: Linh Nguyen