Hành trình trăng mật 10 ngày qua 12 tỉnh thành

  Bình Thuận - Ninh Thuận - Khánh Hoà - Phú Yên - Bình Định - Quảng Nam - Kontum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Lâm Đồng - Vũng Tàu.
  Có cùng yêu nhau nhiều năm, có cùng đi qua nhiều nơi mới thấy được tuổi trẻ này đáng giá.
  "Vì đôi chân và mặt đường vốn dĩ nó đã không xa được nhau. Vì lá thì rơi, sương thì đọng, đá bất động, người thì đi".
Cre: Tú Tú