Hang Chà Lòi

  Bạn đã từng thử bước vào lòng đất để tự mình khám phá hết vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng cho "vương quốc hang động" Quảng Bình chưa?
  • Hang Chà Lòi - Hang Kiều (Lệ Thuỷ - Quảng Bình)
Lê Văn Ngọc Hoài