Đồi Móng Ngựa

  Mù Cang Chải qua con mắt của người sinh ra ở đó mà lần đầu đi Đồi Móng Ngựa ngắm hoàng hôn.
  Chill thì thôi rồi luôn mấy bác ạ, lại còn đang vào mùa lúa chín nữaaaa.
Cre: Tran Long Khanh