Điều thú vị nhất ở Đà Lạt

  Điều thú vị nhất ở Đà Lạt, là lê la mấy góc cà phê từ sáng sớm, khi sương vẫn còn chưa tan hết.
  Không phải chỉ vì ly cà phê nóng làm ấm lòng, mà quan trọng nhất là cái không khí chẳng nơi nào có được!
Cre: Nguyễn Minh Đức