Đi biển không phải để tắm...

  Đi biển không phải để tắm, mà để lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận sự bình yên ở nơi đây.
  • Đảo Quan Lạn - Minh Châu - Quảng Ninh

Nguyễn Trí Thành