Đền An Dương Vương | Ngôi đền linh thiêng giữa thành Cổ Loa

  Đền An Dương Vương - hay Đền Thượng, được xây dựng trên một gò đất cao dưới chân lũy thành của kinh đô Âu Lạc xưa. Theo dân gian đó là đầu con rồng, chẳng rõ được xây từ bao giờ.
  Cổng đền được xây theo dạng Tam quan bề thế. Bậc tam quan cấp trước cổng có đôi rồng đá là di vật đời Trần và Lê sơ. Phía tây đền An Dương Vương, xưa kia vua lập miếu thờ Thần Nông. Nơi đây lưu giữ các bia đá cổ, trong đó có ba bia khắc năm 1606.
  Khuôn viên đền thờ được cho là mắt rồng của thành Cổ Loa. Một hố luôn đầy ắp nước, trong khi hố kia luôn cạn ngay những ngày mưa như trút. Tương truyền, đem nước giếng này rửa ngọc trai thì sáng vô cùng.
——
“Dấu ấn linh thiêng” là một series về những địa điểm tâm linh nổi tiếng của Việt Nam. Nhấn vào hashtag #DauAnLinhThieng để đọc nhiều bài viết hơn nhé.
ảnh: Vương Lộc