“Đất nước mình còn lạ cần chi đâu nước ngoài…”

  Đây là một cánh đồng lúa đẹp đến nao lòng. Lúa đang chuẩn bị được thu hoạch nên mọi người tranh thủ nha.
  • An Nhứt - Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu.
Cre: Woai Nguyễn