Có một Sài Gòn khác lạ đến vậy!

  Được bao bọc bởi những hàng cây trông thật trong xanh hết biết. Cứ ngỡ như là Đà Lạt hoặc một nơi nào đó mà không phải Sài Gòn.
  - Sài Gòn 1920 -
Bộ ảnh được phục chế bởi team Saigon Viewer.