Có một Hà Nội như thế

Có một Hà Nội như thế,
Một Hà Nội thật tình,
Hà Nội mùa lá rụng!
Cre: Trn Van Chung