Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình

  Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cố đô vẫn yên bình ở đó, trầm mặc và uy nghi. Nơi đây đánh dấu một thời vàng son của dân tộc oai hùng.
Cre: Tuan Anhi