Chùa Minh Thành đẹp cổ kính giữa lòng phố núi Pleiku

  Chùa Minh Thành được Thầy Thích Tâm Mãn gom góp và xây dựng bằng cá nhân của Thầy. Đây là một công trình tiêu biểu cho việc phục dựng hình ảnh kiến trúc cổ Việt Nam đặc biệt là thời điểm huy hoàng trong thời Lý, Trần của Việt Nam.
  Kiến trúc mái nhà được sử dụng kết cấu đấu. Kiến trúc chùa ngay tại chánh điện được xây dựng theo một hình thức đơn giản của Mandala. Vòng tròn tượng trưng như một đóa hoa sen nở trọn - là căn bản của vũ trụ luận Mật giáo.
Việt Đức Trần