Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự dưới góc nhìn của mình

  Mình biết là ngôi chùa này đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhưng bây giờ mình mới có dịp đến. Có thể khoảng thời gian hot trên mạng xã hội đã qua dần, do đó mà lần này mình cảm nhận được cái nhẹ nhàng thanh tịnh của chùa.
  • Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam
Cre: Đào Trọng Linh