Chùa Bái Đính | Ngôi chùa với nhiều kỷ lục nhất Đông Nam Á

  Chùa Bái Đính nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An, được đánh giá là ngôi chùa lớn nhất. Có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang các vị La Hán dài nhất Châu Á, có tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.
  Đặc biệt, để tới được điện Quan m, Pháp Chủ, Tham Thế, phật tử phải đi qua đoạn đường khá dài. Đoạn đường này nhằm thể hiện lòng kiên nhẫn, tôn kính với chốn cửa Phật.
  Ghé chơi Ninh Bình, đừng quên ghé thăm chốn nổi tiếng tâm linh này.
  Để tâm hồn được an yên, gột rửa những quẩn quanh trong lòng.
Thạch Kim Châu Sanh Nha
——
“Dấu ấn linh thiêng” là một series về những địa điểm tâm linh nổi tiếng của Việt Nam. Nhấn vào hashtag #DauAnLinhThieng để đọc nhiều bài viết hơn nhé.