KỲ QUAN SAN (BẠCH MỘC LƯƠNG TỬ)

  Có một đoạn trích mình từng đọc được: Leo núi là dịp để trui rèn ý chí, lòng kiên nhẫn, sự can đảm, để bạn biết ngưỡng chịu đựng của bản thân, là cơ hội để bạn khám phá tiềm năng nội tại, học được kỹ năng sinh tồn, kỹ năng di chuyển, để kết giao bằng hữu, để tìm lại chính mình của những ngày đã mất, của mội thời xưa cũ…
  Cái sự sung sướng, tuyệt vời ở đời này cũng chỉ đến thế là cùng.
Cre: Nguyễn Quang Hải