Chợ phiên Hà Giang ....

  Chợ phiên Hà Giang vốn chẳng bao giờ có những món hàng xa xỉ phẩm, cơ mà trên môi luôn có những nụ cười.
  Hình ảnh tại chợ phiên Mèo Vạc ngày cuối năm 2023.
Cre: Sugar Nguyễn