Check-in Ninh Bình

  Người ta dậy sớm để thành công
  Còn mình dậy sớm để leo 500 bậc thang
ảnh: Bích Tâm