Check-in Đà Lạt mùa này

  Check-in Đà Lạt mùa này ngoài hoa dã quỳ, đồi cỏ hồng, những hàng cây nhuộm lá vàng. Thì còn có cả đặc sản là chiều hoàng hôn rực rỡ và một mùa hoa thược dược đương độ xuân sắc nhất.
Cre: Nguyen Trang