CẬP NHẬT MÙA LÚA MÙ CANG CHẢY

  Đẹp nhất năm nay chắc là Kim Nọi. Bây giờ đã bắt đầu gặt xơ xác ở nhiều góc rồi, ai muốn đi ngắm thì lên nhanh còn kịp.
  • Lúa mâm xôi La Pán Tẩn đang ngả vàng. Dự kiến là sẽ còn đẹp trong vòng 2 tuần tới là gặt.
  • Móng ngựa Sáng Nhù lúa còn xanh, dự là tuần sau mới ngả màu, đẹp trong tầm 2 - 3 tuần tới.
  • Mâm xôi Hú Trù Lìn đang chín đẹp nhất nhưng sẽ gặt nhanh trong vòng dưới 10 ngày.
  • Móng ngựa Lao Chải lúa còn xanh nguyên, sẽ còn trong vòng 2 - 3 tuần tới.

  • Háng Đăng Dê lúa gặt gần như hết, nhưng nhìn cảnh chỗ chín chỗ xanh, chỗ có rạ, chỗ đã đổ nước cũng hay hay.
  • Móng ngựa Khao Mang lúa cũng xanh nguyên, đẹp trong 2 - 3 tuần tới.
  • Thất vọng lớn nhất là sống lưng Dế Xu Phình, ruộng bậc thang nghèo nàn đang gặt nham nhở, cái sống lưng chắc chỉ đẹp khi quay flycam.

  • Năm nay nước đổ không đều nên lúa chín cũng không đều.
  • Tất cả các điểm nêu trên đây trừ Khao Mang đều có người thu phí.
Cre: Nguyễn Trọng Cung