Cao Bằng tháng 10

  Đây là tín hiệu vũ trụ gửi rằng năm nay mọi người nhất định phải đi Cao Bằng.
Cre: Nguyễn Lưu Ly