20 tuổi & câu chuyện 4 cái cột

  Chỉ với 20 tuổi, mình đã đi qua 4 “chiếc cột” cực kỳ đặc biệt của Việt Nam thân yêu. Mọi người đã đi qua bao nhiêu chiếc cột rồi, cmt mình biết nha!
  • Cực Bắc: Lũng Cú (Hà Giang)
  • Cực Nam: Mũi Cà Mau (Cà Mau)
  • Cực Tây: A Pa Chải (Điện Biên)
  • Cực Đông: Mũi Đôi (Khánh Hòa)
  • Cực Đông (cũ): Mũi Điện (Phú Yên)
Cre: Hạnh Hạnh