Trời mấy nay trở lạnh...

  Trời mấy nay trở lạnh, lại rục rịch chuẩn bị đồ cho một mùa xuân Hà Giang đi thôi.
Cre: Nguyễn Sỹ Đức