Trạm Tấu | Cùng săn mây Phình Hồ

  Là người Việt Nam mà chưa biết đến địa điểm săn mây này thì quá phí cả tuổi thanh xuân rồi.
Cre: AChơ Vivu