Tà Xùa | Khi không có “biển mây”

  Các bạn mong đợi gì cho một chuyến đi Tà Xùa. Hoặc chỉ mong một chuyến đi thoải mái và không kỳ vọng về bất kỳ điều gì từ thiên nhiên.
  Ở đây không có biển mây, tại đây chỉ có chúng tớ và những bức hình.
Cre: Công Tịnh