Ơn giời, chiếc view check-in xịn đét ở Khánh Hòa đây rồi‼️

  Trời ơi, ai chưa đi Khánh Hoà thì nên đi thử một lần cho biết nhé. Cung đường biển đẹp vô cùng, và cảm giác leo núi đã lắm luôn. Chúng mình đi chẳng chuẩn bị gì nhiều, nhưng cũng được cả một rổ ảnh mang về đây nè. Yêu nơi này quá đi thôi!
Le Minh Nguyet