Oải hương nhuộm tím chân Phú Sĩ

Oải hương nhuộm tím chân Phú Sĩ
Ai đó hãy một lần đến bên chân núi mùa hè,
Để thấy oải hương đung đưa trong gió
Bay nhẹ hương thơm
Ong nhỏ hút mật
Để thấy đời thênh thang
Credit: Lapdong