Những trái mận đầu mùa tại Mộc Châu

  Mộc Châu đã rục rịch đến mùa mận hậu chua chua giòn giòn. Tuy vẫn còn xanh nhiều và hơi đắt vì là những trái đầu mùa. Tầm nửa tháng nữa là có thể xách balo lên Mộc Châu ăn mận ngập răng quý dzị nha.
ảnh: Nguyễn Thị Khánh Linh