Những nếp nhà cổ kính siêu đẹp ở Lạng Sơn, mà nhiều người nhìn ngỡ như bên nước ngoài

  Làng Văn hoá Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn
ảnh: sưu tầm