Những điểm đẹp ở Măng Đen đây ạ!

  Nè, các bạn chừng nào đi Măng Đen. Những điểm đẹp ở Măng Đen đây ạ!
 • Thác Pa Sỹ
 • Con đường thông Măng Đen
 • Con đường hình chữ S
 • Đèo củ Măng Đen
 • Làng Konpring
 • Cà phê Top View Măng Đen
 • Cà phê View Siêu Chill
 • Tiệm cà phê Xanh Yên
 • Hoàng hôn Chùa Khánh Lâm
 • Cánh đồng cỏ Măng Đen
 • Cầu treo Kon Tu Rằng
Cre: Khánh Duy