Nhân một ngày hoa ban nở rực một trời hồng…

  Hoa ban đang nở siêu đẹp tại công viên Cầu Giấy Hà Nội.
ảnh: Nguyễn Thùy Anh