Nét đẹp văn hóa tại di tích chùa Tiên Lạng Sơn

  Hiện nay di tích Chùa Tiên Lạng Sơn vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ có giá trị nghệ thuật cao. Đó là các tượng pháp, câu đối và bia đá. Người dân thời xưa đã dùng 13 bia khắc trên vách đá của các vị quan thuộc nhiều triều đại. Đặc biệt nhất là tấm bia khắc bài “Trấn Doanh bát cảnh” của Ngô Thì Sĩ. Bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của 8 địa danh Lạng Sơn, trong đó có Chùa Tiên.