mùa lúa chín Hoàng Su Phì

  Flex nhẹ mùa lúa chín Hoàng Su Phì mình đi năm ngoái. Cung này đường rất xấu hơn cung Đồng Văn nhưng đẹp quên lối về.
Cre: Hiền Kẹ