Mù Cang Chải mùa đẹp nhất

  Mù Cang Chải chuẩn bị bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Mùa lúa chín vàng.
Cre: Trang Phạm