Một ngày đẹp trời tại Tà Xùa

  Một ngày đẹp trời tại Tà Xùa. Góc nhìn qua chiếc flycam của anh chị mình mới làm quen trên đường đi đến sống lưng.

Cre: Ngọc Huế