Một mùa hoa phượng tím nữa lại về giữa lòng Hà Nội.