Lò gạch cũ ở Hội An lúa hiện tại đang lên cao và xanh mướt rất đẹp.