Lại đến mùa hoa giấy nhuộm hồng mọi ngóc ngách Phố Hội

  Người từng hứa đi Hội An cùng bạn đâu. Rủ nhau đến đây checkin dưới những giàn hoa rực rỡ nàooo!
Photo: Bùi Huy Khang