Lang thang ở Nha Trang

Những địa điểm mình đã ghé check-in:
  • Mini Beach
  • Hòn Mun
  • Làng Chài
  • Viện Hải Dương Học
  • Nhà hát Đó
Cre: Tran Minh Hiếu