Hà Giang tháng 3 là 1 bức tranh đầy màu sắc

  Hà Giang tháng 3 là 1 bức tranh đầy màu sắc, có màu đỏ của hoa gạo, hồng của hoa đào, trắng muốt hoa mận hoa lê, tím của hoa ban.
  Và 1 dòng Nho Quế xanh ngọc đẹp quên lối về.
ảnh: Nga Pham