Du lịch Sài Gòn không?

  Nhiều lần ghé thành phố ấy, nơi mình thích nhất vẫn là khu vực nhà thờ Đức Bà. Sáng làm chút cafe (bụng kém dễ ải chỉa nha), ghé phố sách thế là hết buổi sáng.
  • Nhà Thờ Đức Bà
  • Đường Sách
  • Dinh Độc Lập
  • Hào Sĩ Phường
  • Bờ kè thành phố Thủ Đức (có một thành phố ở trong thành phố)
Cre: Hoàng Minh Đức