Đồng Văn - Hà Giang ngày đi và ngày về

  Phong cảnh Việt Nam thực sự rất hùng vĩ và đẹp đến ngỡ ngàng.
Cre: Phước Đoàn