Độc nhất Bình Thuận | Tuyệt sắc tháng 5

  Cây bằng lăng khổng lồ chuẩn bị khoe sắc, nở tím rợp trời. Nhanh nhanh đến Bình Thuận để check-in với cây bằng lăng tím lịm này nha.
Cre: Thanh Trâm