Dành cho những tín đồ chuẩn bị lên Mù Cang Chải.

  • Đỉnh đèo Khau Phạ - Mù Cang Chải - Yên Bái
  #checkinvietnam
  #checkinmucangchai
  #checkinyenbai
Cre: Vu Minh Thu