Cột trái tim 90s – Nơi tình yêu bắt đầu

  Cột trái tim nằm trong không gian cà phê của 90s - luôn là nơi có lượt “sống ảo” đông đảo nhất. Tương truyền rằng cứ check-in tại đây là auto có người yêu đó nha.
  Có nàng nào đã thành công chưa nhỉ