Chia sẻ với mọi người bộ ảnh trong lần đầu tiên mình đến với Tà Xùa

  Chia sẻ với mọi người bộ ảnh trong lần đầu tiên mình đến với Tà Xùa. Nhân phẩm tốt nên gặp được mây luôn.
Cre: Ngũ Trường