Check-in Lảo Thẩn

  “Ở gần thiên nhiên, núi rừng là một trong những cách tốt nhất để phục hồi năng lượng. Đặc biệt là các chứng stress, căng thẳng, trầm cảm đều hết rất nhanh nếu bạn chịu khó sạc lại năng lượng bằng cách này. Vòng tay ôm ấp của mẹ tự nhiên có sức mạnh chữa lành rất hiệu quả.”
Cre: Thanh Thu