Check-in Hòn Yến (Phú Yên) tháng 6 “đẹp-như-mộng”!

  Lập team tới Hòn Yến (Phú Yên) ngay nào! Đầu tháng 6 này bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 8, mực nước ở đây xuống thấp nhất làm rộ ra rặng san hô cực kỳ đẹp. Nhanh chân tới check-in mọi người ơi, vì “sự lộng lẫy” này chỉ tồn tại 1 tuần thôi.
  Đây là Danh thắng cấp Quốc gia. Khi đến đây mọi người giữ gìn ý thức, vui lòng không phá hoại san hô dưới bất kỳ hình thức nào!
Cre: Kim Dông Mào