Check in Hội An một chiều nắng...

  Một ngày tháng 6/2021 vắng lặng của Hội An những ngày bị ảnh hưởng bởi dịch căng thẳng. Những hình ảnh hiếm về một Hội An cổ kính, rêu phong và đặc biệt ít người.
ảnh: Lê Thiện